Misija

Edukon je mlada Agencija za menadžment i konsalting poslove, obzirom da je počela sa radom 13 Januara 2012.godine. Osnovni cilj Edukona je pružanje usluga konsaltinga i edukacija iz širog konteksta oblasti sistema menadžmenta.

 

Vizija

Edukon je osnovan kako bi određenoj grupi klijenata obezbedio kvalitetan, dugoročan i pouzdan oslonac za sva pitanja iz oblasti sistema menadžmenta.

Edukon će svojim klijentima rešiti probleme i unaprediti poslovanje kako uslugama koje sam pruža tako i uslugama iz outsource u cilju kvalitetne dugoročne poslovne saradnje.