Šta je ISO 22000?

Bezbednost hrane u svim prehrambenim granama industrije (proizvodnja, prerada, pakovanje, skladištenje, transport i prodajna mesta) svakog dana ima sve veći značaj, ne samo zbog zakonskih odredbi i novčanih kazni usled eventualnog nepoštovanja istih, već i zbog ozbiljnih finansijskih posledica koje mogu da budu rezultat smanjene potražnje, ili čak u nekim slučajevima, rezultat potpunog bojkota proizvoda ili lanca proizvoda nekog proizvođača ukoliko se ustanovi da je svojim proizvodom dovela u pitanje zdravlje potrošača.

U septembru 2005. godine u Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju (ISO) objavljen je ISO 22000 ili Sistem menadžmenta bezbednosti hrane.

ISO 22000 standard je prvi međunarodni standard za menadžment bezbednosti hrane (Food safety management systems) izdat 1. septembra 2005 od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). U mnogim evropskim zemljama je već uveliko zauzeo mesto HACCP u oblasti prehrambene industrije.

Sistem menadžmenta bezbednosti hrane uliva poverenje, kako potrošačima tako i svim zainteresovanim stranama, pruža mogućnost preduzeću da održava usaglašenost sa obostrano usvojenim zahtevima kupca.

Standard ISO 22000 ima za osnovu principe HACCP sistema za proizvodnju bezbednog krajnjeg proizvoda. U okviru implementacije ISO 22000 potrebno je izvršiti analizu opasnosti, kako bi se odredile moguće opasnosti i utvrdio način upravljanja njima. Definisanjem opasnosti u proizvodnom lancu određuju se tačke koje možemo definisati kao CCP (Kritične kontrolne tačke), koje uvršćujemo u HACCP planove. Takođe je neophodna primena sledljivosti radi brzog i efikasnog povlačenja proizvoda u slučaju identifikacije opasnosti u bilo kom stadijumu upravljanja hranom.

 

Prednosti ISO 22000

Prednosti ovog standarda su velike. Pored sistema upravljanja kritičnim kontorlnim tačkama, ovde se implementira i sistem upravljanja kvalitetom koji daje velike prednosti kako velikim tako i malim sistemima. Sertifikaciju vrše nezavisna sertifikacion tela. Proces sertifikacije je mnogo složeniji u odnosu na sertifikaciju HACCP sistema, s tim da sticanje sertifikata ISO 22000 daje veliki ugled preduzeću i priznat je na internacionalnom nivou.

 

Gde se primenjuje?

ISO 22000 se primenjuje u celokupnom lancu proizvodnje i prometa hrane (poljoprivredni proizvođači, proizvođači stočne hrane i namirnica, proizvođači aditiva i pomoćnih sredstava u preradi, dobavljači, trgovci na malo, ugostiteljski objekti i catering preduzeća, davaoci usluga i logistička preduzeća).

ISO 22000 je prvi standard koji mogu koristiti svi članovi lanca snabdevanja hranom. To uključuje i dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga, kao što su proizvođači opreme i ambalaže, kao i davaoci logističkih usluga. ISO 22000 je pogodan za organizacije svih veličina. Primenjuje se u organizacijama sa 10 zaposlenih, kod međunarodnih proizvođača hrane ili u supermarketima koji zapošljavaju na hiljade radnika.

 

Sličnosti i razlike ISO 22000 i HACCP

S obzirom na to da je HACCP kao sistem teško primenljiv na velike proizvodne ili prodajne lance, da bi mogao uspešno da funkcioniše zahteva implementaciju ISO 9001, a samim tim i dodatne rashode za preduzeće. Da bi se izbegli ovi nedostaci HACCP-a u primeni, u velikim preduzećima u prehrambenoj industriji, došlo je do izražene potrebe za stvaranjem jednog novog standarda kao što je ISO 22000. On u sebi integriše ne samo HACCP i ISO 9001 već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.

ISO je takođe doneo i sledeće standarde radi definisanje sistema bezbednošću hranom:

ISO 22000 može da se implementira samostalno ili paralelno sa drugim sistemima kvaliteta kao što su ISO 9001:2000 Ili ISO 14001:2004 sa kojima je potpuno uskladljiv, a postoji mogućnost ugrađivanja i u već postojeće sisteme kvaliteta.

 

Prednosti implementacije ISO 2200

Implementacija Sistema menadžmenta bezbednosti hrane ima brojne prednosti među kojima su sledece:

  • Sistem menadžmenta bezbednosti hrane je podoban za sve organizacije u lancu ishrane (od primarnih proizvođača, dobavljača, prerade pa sve do servisne usluge u lancu ishrane)
  • Koncipiran je tako da podrži komunikaciju sa svim stranama vezanim za lanac ishrane radi povećanja standarda u sklopu prehrambene industrije.
  • Dosledan je prepoznatljivim principima HACCP-a razvijenom od strane Codex Alimentarius Commission.